De  Examencommissie Visagie bewaakt (in opdracht van het bestuur) de kwaliteit van de examens Visagie als ook de borging van de kwaliteit van de assessoren Visagie. Tevens behandelt de examencommissie ingekomen brieven ed.

De Examencommissie Visagie bestaat uit 3 personen (+ een secretaris/voorzitter) en vergadert maximaal drie maal per jaar.

Leden:
- Judith Doodeman
- Marco van Hulsentop
- Bert Timmermans